Toulky s Válkem

  pořádané pro každého, kdo rád chodí  

Těším se na vás !

Jste zváni na vycházky, které pořádám pro radost a poznání!

  10.10. středa  

Synagoga Děčín

Synagoga byla postavena roku 1907 v kombinaci secesního a tzv. orientálního slohu. Jako jedna z mála přečkala II. světovou válku bez větší úhony. Po roce 1945 byla využívaná jako archív. Od roku 1996 patří synagoga opět Židovské obci, která ji zrekonstruovala.

Areál pevných kontrol pro orientační běh Pastýřanda

Areál pevných kontrol pro orientační běh umožňuje široké veřejnosti vyzkoušet si tento sport, jehož sloganem jsou slova Dobrodružství v přírodě. V lese kolem zoologické zahrady je připravena trať s kontrolními stanovišti označenými červenobílým čtvercem. Speciální mapu pro orientační běh s vyznačením kontrol lze zdarma vyzvednout na pokladně ZOO Děčín a vyzkoušet si orientační běh na vlastní kůži.

Zoo Děčín - Pastýřská stěna

Děčínská zoologická zahrada byla založena roku 1949. V současnosti chová více než 150 druhů zvířat. Pouze zde v rámci ČR spatříte medvědy grizzly. Dále uvidíte tapíry jihoamerické, makaky chocholaté, mravenečníky velké nebo vlky obecné.
Nenechte si ujít návštěvu Ptačího domu, kde vám nad hlavou budou volně poletovat pěvci Indonésie.
Navštivte také oddělenou expozici Rajské ostrovy v Teplické ulici, kde spatříte různé exotické druhy bezobratlých, ryb a plazů.


Vyhlídková věž Pastýřská stěna

V roce 1905 nechala obec Pomokly na místě nevyhovujícího dřevěného pohostinství postavit kamennou stavbu inspirovanou středověkým hradem. Autorem projektu byli stavitelé Putz a Weber. Součástí stavby je i 13 m vysoká vyhlídková věž s ochozem. V roce 2016 získala rozhlednu do nájmu děčínská ZOO, která ji opět zpřístupnila.

 

Tyršův most

Tyršův most byl postaven roku 1933, na místě starého Řetězového mostu císařovny Alžběty s využitím jeho původních pilířů. Pojmenován je po slavném děčínském rodákovi Miroslavu Tyršovi. Horní oblouky jeho prostředního pole jsou vysoké 17,5 m s rozpětím 118 m.
Ferrata Pastýřská stěna


Spíše ferratový park se nachází nabřehu Labe v Děčíně. Pastýřská stěna nabízí 14 variant cest s různou obtížností a tak se zde vyřádí určitě každý.Obtížnost A - D

Zámek Podmokly

Zámek byl postaven hrabětem Thunem roku 1735 a sloužil jako centrum samosprávy panství. Po druhé světové válce se zámek stal sídlem oblastního muzea.

Děčínské hlavní nádraží

Budova hlavního nádraží byla postavena v roce 1865 ve stylu německých železničních stanic. Rekonstrukcí prošla v roce 2004

 

 14.10.neděle                      KUNRATICKÝ a MICHELSKÝ LES

Kunratický dub

Mohutný dub (Quercus robur) stojí na hranici Kunratického lesa na rušném místě, kde denně projde spousta lidí. Jeho obvod činí 4,24 m, dosahuje výšky 18 m a stáří se odhaduje na 130 let.

Zřícenina hradu Nový Hrádek

Z hradu, postaveného r. 1412, si dnes prohlédnete dochovanou přízemní část paláce (nyní v podobě suterénu), malé zbytky věže, hradeb a příkop.

Zřícenina královského gotického hradu bývá nazývána též Hrádek či Nový Hrad, nechal jej postavit Václava IV., který zde r. 1419zemřel na infarkt. Přes hradiště vede trasa známého běžeckého závodu Velká kunratická

 

Přírodní památka Údolí Kunratického potoka

Na území pražské pánve oblast představuje nejucelenější a dobře přístupný profil celým spodním ordovikem. V jižní části se nacházejí nejstarší

 vrstvy a směrem na sever stále mladší překryvy. Památka zahrnuje údolní nivu a přilehlé svahy meandrujícího Kunratického potoka společně s polopřirozenými lesními společenstvy a pozůstatky stepí. Většinou dominují olše, vrby, topoly a jasany. Podél potoka se pak na jaře setkáte s koberci sasanek hajních a pryskyřníkovitých, orsejů jarních, plicníků lékařských nebo s pomněnkami a kostivaly. Z živočichů se zde vyskytují zástupci nejpočetnější čeledi - nosatcovití, dále střevlíkovití, z motýlů pouzdrovníček olšový, v blízkosti jilmů se můžete setkat s ohroženým ostruháčkem jilmovým nebo batolcem červeným z čeledi babočkovití.

Jilm vaz v Michelském lese

Jedná se o jediný památný jilm (Ulmus laevis) v Praze. Tento druh stromu roste v lužních a podmáčených lesích, proto mu svědčí blízkost Kunratického potoka. Jeho obvod činí 3,58 m a dosahuje výšky 31 m.

Labuť   vodní plocha

Labuť je název rybníka nacházející se v Krči v Praze 4, na okraji Kunratického lesa. Jde o nádrž obtékanou, protéká tudy Kunratický potok, krátce za rybníkem se do něj vlévá potok Roztylský. Slouží jako krajinotvorný prvek, požární nádrž a k chovu ryb. Rozloha je přibližně 1,2 hektaru, maximální hloubka 1,5 metru.


Sekvojovce v Michelském lese

Dva mohutné sekvojovce (Sequoiadendron giganteum) rostou v lesní školce v Michelském lese. Byli vypěstováni ze semen našich největších sekvojovců, kteří rostou v zámecké zahradě v Ratměřicích ve středních Čechách. Jejich obvod činí 3,4 a 3,35 m a dosahují výšky 35 metrů. Protože ale rychle rostou, tak se jejich obvod každým rokem zvětšuje.

 
     zdroj: web  Foto:jiva       

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode